Darmowa dostawa od 300 zł

Regulamin sklepu

Sklep internetowy lynxandwolf.pl

 § 1. Część ogólna

Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez sklep internetowy https://lynxandwolf.pl/

Używane podstawowe definicje w niniejszym regulaminie:

 • Sprzedawca– Andrei Lemeshau, prowadzący działalność gospodarczą Almacar Andrei Lemeshau, znajdująca się  pod adresem Polska, Kórnik 62-035, ul. Edwarda Pohla 9c/2 , NIP: 7822718997,; adres e-mail: lynxandwolf.poznan@gmail.com.
 • Sklep – sklep internetowy, prowadzony pod adresem internetowym https://lynxandwolf.pl/.
 • Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie
 • Konsument – jest osobą fizyczną która dokonuje ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną do Klienta, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). 

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.    Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania usług świadczonych z https://lynxandwolf.pl/, Klient musi spełnić następujące minimalne wymagania techniczne:

 1. posiadać połączenie z siecią internet,
 2. posiadać oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet (przeglądarka internetowa). Brak akceptacji plików Cookies lub blokowanie Skryptów Java może spowodować nieprawidłowe działanie strony Sklepu internetowego,
 3. Mieć aktywne konto poczty e-mail.
 4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Sprzedawcą a Klientem.
 5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

§ 3. Rodzaje, zakres oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów

 1. Sklep oferuje sprzedaż towarów metodą wysyłkową do klienta.
 2. Klient może stworzyć konto indywidualne przy pomocy formularza na stronie sklepu internetowego (https://lynxandwolf.pl/my-account/). Założenie oraz korzystanie z konta jest bezpłatnie. Klient może prosić o usunięciu swojego konta oraz informacji dotyczących tego konta, przesyłając żądanie na adres mailowy Sklepu lynxandwolf.poznan@gmail.com z adresu elektronicznego na który było zaaresztowane konto Klienta.
 3. Umowa świadczenia usług drogą elektroniczną nie ma minimalnego czasy trwania i może być rozwiązana w każdym czasie.

§ 4. Szczegóły i warunki dokonywania zakupów

 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu dotyczące oferowanych do sprzedaży produktów, w szczególności ich opisy, specyfikacje, parametry oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Do zawarcia umowy sprzedaży i dokonania zakupu produktu w sklepie nie jest obowiązkowe utworzenie przez Klienta konta indywidualnego.
 3. Pod czas złożenia zamówienia Klient powinien wypełnić formularz, podając w nim następujące dane:
  1. imię
  2. nazwisko,
  3. adres e-mail,
  4. dane adresowe do wysyłki (dokładny adres, nazwa miasta, kod pocztowy),
  5. numer telefonu,
  6. dane do faktury VAT (opcjonalnie w polu „uwagi do zamówienia”). 
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
  a) prawidłowa realizacja zawartej umowy,
  b) telefoniczny lub mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy ( https://lynxandwolf.pl/kontakt/ );
 5. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w polskich złotych.
 6. Zawarcie umowy sprzedaży następuje pod czas przyjęcia przez Sklep zamówienia do realizacji złożonego przez Klienta. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest wysyłane w formie mailowej w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku, nieprawidłowo wprowadzonych danych przez klienta pod czas składania zamówienia Sklep może wstrzymać przyjęcie oraz realizację zamówienia do wyjaśnienia wszystkich szczegółów dotyczących zamówienia. W takim przepadku sklep będzie kontaktować się z Klientem.
 8. Termin realizacji zamówienia przez Sprzedawcę wynosi do 30 dni od dnia zawarcia umowy. Zamówienie jest realizowane przy pomocy operatora pocztowego, paczkomatów lub firmy kurierskiej.
 9. Cena towaru jest obowiązująca w moment  złożenia przez Klienta zamówienia.
 10. Koszty przesyłki są dodatkowymi kosztami dla klienta jeżeli przesyłka nie jest darmowa lub w inny sposób nieuzgodnione między Sklepem oraz Klientem.  Wysokość kosztów dostawy jest widoczna pod czas złożenia zamówienia i zależy od wybranego produktu, wysokości kwoty zamówienia, metody płatności oraz wybranego sposobu dostawy.
 11. Pod czas składania zamówienia Klient powinien wybrać metodę płatności. W Sklepie są następny formy płatności:
  1. Przelew bankowy
  2. Płatność przez serwis Przelewy 24 ( operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068).
 12. Klient powinien dokonać płatności w dniu składania zamówienia. W przypadku braku płatności Sklep skontaktuje się z Klientem dla rozwiązania sytuacji.
 13. Do towaru jest dołączony paragon (lub faktura VAT na żądanie klienta) który jest potwierdzeniem wykonania zakupu w Sklepie. 

§5 Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacje

Klient ma prawo odstąpienia od umowy – bez podania przyczyny – w ciągu 14 dni. Czas ten liczy się od dnia, w którym Klient, otrzymał ostatni zamówiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o tym fakcie Sklep w formie pismiennej lub elektronicznej na maila lynxandwolf.poznan@gmail.com

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, Klient musi poinformować o tym fakcie lynxandwolf w ciągu 14 dni.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy, sklep zwróci Klientowi wszystkie poniesione koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Zwrot pieniędzy następuje w ten samy sposób, w jaki wpłynęła do nas płatność – z wyjątkiem płatności za pobraniem. Klient w żadnym wypadku nie jest obciążany kosztami tego zwrotu. lynxandwolf zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu, aż do momentu otrzymania towaru.

W ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy prosimy wysłać przesyłkę zwrotną na adres:

KANGU Almacar Andrei Lemeshau
ul. Ożarowska 42 mag 21
Polska, Poznan, 61-332


Klient musi ponieść koszty trwałej utraty wartości towaru wówczas, gdy utrata ta powstała na skutek przekroczenia standardowego sprawdzenia właściwości bądź też sposobu użytkowania produktu.

Wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w przypadku produktów:

 • które nie są prefabrykowane lub zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i są dostosowane do jego oczekiwań; produktów podatnych na szybkie zepsucie lub z krótką datą ważności,
 • które nie nadają się do zwrotu z powodu ochrony zdrowia lub higieny lub których zabezpieczenie zostało zerwane po doręczeniu,
 • które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami już po doręczeniu.

Reklamacje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne towaru. Jeśli zakupiony w naszym sklepie internetowym towar ma wady, Klient ma prawo złożyć reklamację.

Krok po kroku. Jak złożyć reklamację?

 1. Poinformuj nas o chęci złożenia reklamacji drogą mailową (kontakt@lynxandwolf.pl)
 2. Dokładnie wypełnij formularz reklamacyjny. 
 3. Spakuj reklamowany produkt wraz z formularzem reklamacyjnym i dowodem zakupu (faktura), a następnie wyślij na adres: Kangu Almacar Andrei Lemeshau, ul. Ożarowska 8/10, 61-332, Poznań.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oraz reklamowanego produktu.

§ 9. Prawa autorskie

Wszelkie utwory dostępne w Sklepie: zdjęcia, grafika oraz treści stanowią jest przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.).

§ 10. Postanowienia końcowe

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sklep poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach oraz dacie, od której wejdą one w życie, poprzez przesłanie  drogą mailową na adres Użytkownika podanym przy rejestracji konta.